{{ loadingMsg }}

Användarvillkor

§ 1. Introduktion

Tickville (hädanefter kallat "Tjänsten") är en digital tjänst som förmedlar ett system för biljetter, bokningar och/eller anmälningar till evenemang. Tjänsten riktar sig till arrangörer och verkar under domännamnet www.tickville.com. Tjänsten tillhandahåller endast den tekniska förmedlingen av biljetter/bokningar/anmälningar och tar inget ansvar för de åtaganden som beträffar arrangören, så som genomförande och kvalité. Villkoren som presenteras gäller för användandet av Tjänstens evenemangsystem med underliggande produkter inkluderat. Om Du (hädanefter kallad "Användaren") inte accepterar användarvillkoren har Användaren inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

§ 2. Kontouppgifter

Vid kontoregistrering på www.tickville.com skall Användaren ange en korrekt epostadress och för användande av Tjänsten måste Användaren ange korrekta personuppgifter. Användaren skall hålla informationen om kontouppgifterna uppdaterade. Registrering som sker med falska identitetsuppgifter kommer att polisanmälas. Tjänsten får ej användas av personer under 18 år eller av tidigare avstängda användare.

Vid kontoregistrering skall även Användaren välja ett lösenord. Användaren ansvarar för att hålla lösenordet hemligt.

§ 3. Evenemang

Om Användaren tar betalt för evenemang via Tjänsten och externa leverantörer kan Tickville begära att Användaren verifierar sin identitet. Verifiering av identitet kan ske på följande, men inte uteslutande sätt: e-legitimation, identitetshandligar eller via sociala medier.

Användaren får inte publicera evenemang på Tjänsten eller med hjälp av Tjänsten som är olagliga, kränkande, diskriminerande eller på något annat sätt obefogade. Tickville åtar sig rätten att omedelbart, utan att meddela Användaren, ta bort evenemang som bryter mot dessa punkter. Vid brytande mot evenemangsreglementen blir Användaren även skyldig att återbetala varje köpare det belopp som köparen erlagt. Användaren ansvarar för all administration samt kostnader förknippade med dessa återbetalningar. Tickville åtar sig rätten att omedelbart stänga av användare som publicerar otillåtna evenemang.

Användaren tar fullt ansvar för den information som publiceras på evenemangsidan. Om Användaren säljer biljetter via Tjänsten måste ange en korrekt beskrivning av evenemanget, ange korrekta priser samt hålla informationen uppdaterad.

§ 4. Betalningar

Betalningssystemet vid biljettförsäljning drivs utav Payson AB (hädanefter kallat "Tredje part"). Tjänsten tar inget ansvar för tekniska problem som uppstår hos Tredje part. Eventuella problem och frågor hänvisas till Tredje part.

§ 5. Priser

Tickville tar ut en avgift för varje såld biljett (information om avgiften finns på webplatsen). Utöver denna avgift kan eventuella avgifter från externa betalsystem förekomma. Mer information om dessa avgifter hittas på respektive leveratörs egna hemsida. Användaren är själv ansvarig att hålla uppgifter uppdatera och kontrollera information på den externa betaltjänstens hemsida. Användaren ansvarar själv för skatt av sålda biljetter. Tickville kan inte hållas ansvariga vid tekniska fel som uppkommer hos en extern betaltjänst, Användaren är själv skyldig att kontrollera den tekniska implementationen av penningflöden t.ex. genom regelbunden uppföljning av försäljningsintäkter samt genomförning av testbetalningar.

Biljetter som är gratis förblir fria från avgifter. Användaren har möjlighet att uppgradera sitt konto till premium mot en fast månadsavgift och därefter få tillgång till fördelar och verktyg som endast finns tillgängliga för premiumkonton. Information om fördelar, verktyg, priser och villkor finns angivet på Tjänstens webbplats.

§ 6. Användning

Användaren får inte på något sätt vid något tillfälle manipulera Tjänstens funktionalitet och data samt skada eller göra intrång på Tjänstens teknik. Tickville har rätten att omedelbart, utan att meddela beträffande part, stänga av samt polisanmäla användare som bryter mot dessa bestämmelser samt allmäna lagar och regler i svensk lag. Tickville har även rätten att kräva ersättning för de skador som Användaren åstadkommit.

Tjänsten kan störas av faktorer utanför Tickvilles kontroll. Tjänsten tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver sig Tickville från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid. Tickville är inte ansvarig om uppfyllandet av skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av omständigheter utom Tickvilles kontroll, som rimligen inte kunnat förutses, och vars konsekvenser rimligen inte kunnat undvikas. Tickville ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår pga tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av Tjänsten.

Tickville har rätten att använda evenemang som publiceras med hjälp av Tjänsten i sin egen marknadsföring och rätten att använda Användaren som referenskund. Tickville kommer aldrig publicera privata evenemang för allmänheten utan Användarens tillstånd.

Detta avtal gäller alltid före eventuella avtal som Användaren upprättar mot sina kunder.

§ 7. Hantering av uppgifter

Genom att registrera sig på Tickville accepterar Användaren att Tickville lagrar alla angivna uppgifter, i enlighet med Svensk lag.

§ 8. Avtalstid

Detta avtal träder i kraft när Användaren har registrerat sig på Tjänsten och gäller tills vidare. Användaren har rätten att avsluta registrering. Avtalet kan inte sägas upp av Användaren under tiden ett evenemang är aktivt för köp på Tjänsten. Tickville har rätten att när som helst, efter eget beslutstagande, tillsvidare stänga av en Användare som bryter eller tycks bryta mot detta avtal eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. Vid avstänging kommer alla aktiva evenemang att spärras. En användare som har blivit avstängd får inte registrera sig på nytt eller använda en annan användares konto utan skriftligt tillstånd från Tickville har erhållits.

§ 9. Ändringar i avtalet

Tickville har rätten att ändra innehållet i avtalet. Ändringar som genomförs måste meddelas till användare antingen direkt eller via information på Tjänstens hemsida. Tickville har även rätten att ändra de satta avgifterna som presenteras på Tjänstens hemsida efter att ha lämnat information om detta till Användaren.