{{ loadingMsg }}

Kund- & köpvillkor

§ 1. Allmänt

Tickville tillhandarhåller en tjänst via Tickville.com som endast ombud för arrangörer till evenemang. Tickville tar därför inget ansvar gällande evenemangens utförande, kvalité eller innehåll och är heller inte ansvarig för ekonomisk kompensation vid inställt evenemang. Du (hädanefter kallad "Köparen") har ansvaret att kontrollera den information angående evenemanget som arrangören har angivit. Alla frågor och eventuella anspråk skall riktas mot arrangören.
Ångerrätten gäller inte vid köp/bokning. Vid genomförd bokning är Köparen bunden till ditt köp. Du som köpare ansvarar att kontrollera om ett evenemang är flyttat eller inställt. Vid inställt evenemang bör du kontakta arrangören. Tickville betalar inte tillbaka service- och administrationsavifter vid ett eventuellt återköp.

§ 2. Leverans

Vid genomfört köp skickas en digital biljett till den email Köparen angivit. Biljetten är personlig och endast giltig en gång och skall därför hållas privat. Tickville ansvarar inte för tappad biljett heller inte för stöld av biljett.

§ 3. Köp som strider mot villkor

Tickville förbehåller sig rätten att makulera en bokning vid användning av falsk identitet, missbrukande av tjänsten eller annat försök att kringå de uppsatta villkoren. Vid sådant fall återbetalas inte service- och administrationsavgifter. Tickville kan även besluta att inte betala tillbaka redan betalat belopp.

§ 4. Betalningar

Betalningssystemet vid biljettförsäljning drivs utav Payson AB (hädanefter kallat "Tredje part"). Tjänsten tar inget ansvar för tekniska problem som uppstår hos Tredje part. Eventuella problem och frågor hänvisas till Tredje part.

§ 5. Personlig information

Tickville lagrar angiven personlig information, ej betalningsinformation, för att kunna tillhandahålla kunden med de tjänster som erbjuds. Den personliga informationen lämnas ej ut till någon annan part än arrangören av evenemanget. Tickville ansvarar inte för arrangörens hantering av personuppgifter.

§ 6. Användning av Tickville

Köparen får inte på något sätt vid något tillfälle manipulera Tickvilles funktionalitet och data samt skada eller göra intrång på Tickvilles teknik. Tickville har rätten att omedelbart, utan att meddela Köparen, stänga av samt polisanmäla Köparen om denne bryter mot dessa bestämmelser samt allmäna lagar och regler i svensk lag. Tickville har även rätten att kräva ersättning för de skador som Köparen åstadkommit.

§ 7. Ändringar i villkoren

Tickville har rätten att ändra innehållet för villkoren. Ändringar som genomförs meddelas via information på Tickvilles hemsida.