{{ loadingMsg }}
Tickville

{{ 'NOT_FOUND' | translate }}

{{ 'EVENT_NOT_FOUND' | translate }}.

{{ 'PAGE_TESTMODE' | translate }}.
Header Header

{{ event.title }}

{{ 'ARRANGER' | translate }}
{{ event.arranger.name }} {{ 'CONTACT' | translate }}

{{ 'DESCRIPTION' | translate }}

{{ 'BOOK_TICKETS' | translate }}

{{ 'SELECT_OCCASION' | translate }}

{{ occasion.venue }}

{{ occasion.street }} {{ occasion.zipcode }} {{ occasion.city }}
{{ occasion.start | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }} {{ 'KL' | translate }} {{ occasion.start | amDateFormat:'HH:mm' }} - {{ occasion.end | amDateFormat:'HH:mm' }} - {{ occasion.end | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }} {{ 'KL' | translate }} {{ occasion.end | amDateFormat:'HH:mm' }}

»

{{ 'EVENT_HAS_PASSED' | translate }}.

{{ reservation.occasion.venue }}

{{ reservation.occasion.street }} {{ reservation.occasion.zipcode }} {{ reservation.occasion.city }}
{{ reservation.occasion.start | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }} {{ 'KL' | translate }} {{ reservation.occasion.start | amDateFormat:'HH:mm' }} - {{ reservation.occasion.end | amDateFormat:'HH:mm' }} - {{ reservation.occasion.end | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }} {{ 'KL' | translate }} {{ reservation.occasion.end | amDateFormat:'HH:mm' }}
« {{ 'SWITCH_OCCASION' | translate }}
{{ 'SELECT_TICKETS' | translate }}
{{ ticket.title }}
{{ ticket.description }}
{{ ticket.totalPrice | currency :reservation.occasion.suffix }} {{ 'FREE' | translate }}

{{ ticket.selectedAmount }}

{{ ticket.stats.ticketsLeft }} {{ 'TICKETS_LEFT' | translate }}
{{ 'RELEASED' | translate }}
{{ ticket.saleStart | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }}
{{ 'KL' | translate }} {{ ticket.saleStart | amDateFormat:'HH:mm' }}
{{ 'SOLD_OUT' | translate }}
{{ 'TICKETDATE_HAS_PASSED' | translate }}.
{{ 'TOTAL' | translate }}: {{ reservation.totalSum | currency:reservation.occasion.suffix }} {{ 'FREE' | translate }}
{{ 'NOTE' | translate }}: {{ 'AT_NEXT_STEP' | translate }}.
{{ 'NEXT_STEP' | translate }}

{{ event.fbAntendees.length }} {{ 'FB_GUESTS' | translate }}
{{ 'VISIT_PAGE' | translate }} »
{{ 'COMMENTS' | translate }}
{{ comment.from.name }} {{ comment.created_time | amDateFormat:'Do MMM YYYY HH:MM' }}

{{ comment.message }}

{{ comment.likes.data.length }}

{{ reply.from.name }}

{{ reply.message }}
{{ reply.created_time | amDateFormat:'Do MMM YYYY HH:MM' }} {{ reply.like_count }}

{{ 'BOOKING_IS_RESERVED' | translate:'{reservationTime: reservation.timeLeft}' }} {{ 'MINUTE' | translate }}{{ 'MINUTES' | translate }}.

{{ 'BUYER_INFO' | translate }} {{ 'YOUR_INFO' | translate }}

{{ 'FIRSTNAME' | translate }}*
{{ 'LASTNAME' | translate }}*
{{ 'EMAIL' | translate }}*
{{ 'I_WANT_SMS' | translate }} (+{{ 1 | currency:reservation.occasion.suffix }})
{{ 'ENTER_PHONE' | translate }}*
{{ question.title }}*
{{ option.value }}
{{ 'ALL_FIELDS_REQUIRED' | translate }} {{ 'REQUIRED_FIELDS' | translate }}

{{ 'COLLECTED_RECEIVER_INFO_1' | translate }}

{{ 'COLLECTED_RECEIVER_INFO_2' | translate }}

{{ 'SPECIFY_RECEIVERS' | translate }} »
« {{ 'COLLECTED_RECEIVER' | translate }}
{{ 'COLLECTED_RECEIVER_INFO_3' | translate }}

{{ 'TICKET_RECEIVERS' | translate }}

{{ 'SAME_AS_BUYER' | translate }} »
{{ question.title }}*
{{ option.value }}
1x {{ receiver.ticket.title }}
{{ 'HOTMAIL_ISSUE' | translate }}
{{ 'I_WANT_SMS' | translate }} (+{{ 1 | currency:reservation.occasion.suffix }})

{{ 'RESERVATION' | translate }}

{{ 'TICKETS' | translate }}

{{ ticket.selectedAmount }}x
{{ ticket.title }}
{{ ticket.description }}
{{ (ticket.totalPrice)*(ticket.selectedAmount) | currency:reservation.occasion.suffix }} {{ 'FREE' | translate }}

{{ 'DISCOUNT' | translate }}: {{ discount.name }} {{ discount.price | currency:reservation.occasion.suffix }}

{{ 'SMS_TICKET' | translate }} +{{ reservation.smsFee | currency:reservation.occasion.suffix }}

{{ 'TOTAL' | translate }}:

{{ (reservation.totalSum + reservation.smsFee) | currency:reservation.occasion.suffix }}

{{ 'VAT' | translate }}: {{ (Math.round(reservation.totalVat * 100) / 100) | currency:reservation.occasion.suffix }}

{{ 'WHERE' | translate }}

{{ reservation.occasion.venue }}
{{ reservation.occasion.street }} {{ reservation.occasion.zipcode }} {{ reservation.occasion.city }}

{{ 'WHEN' | translate }}

{{ reservation.occasion.start | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }}
{{ 'KL' | translate }} {{ reservation.occasion.start | amDateFormat:'HH:mm' }} - {{ reservation.occasion.end | amDateFormat:'HH:mm' }}
till {{ reservation.occasion.end | amDateFormat:'Do MMM YYYY' }}
{{ 'KL' | translate }} {{ reservation.occasion.end | amDateFormat:'HH:mm' }}

{{ 'MAP' | translate }}

{{ 'PAYMENT_METHOD' | translate }}

Payson Logo

{{ 'CARDS_EUROPE' | translate }}
PayPal Logo

{{ 'CARDS_OUTSIDE_EUROPE' | translate }}

{{ 'PAYMENT' | translate }}

{{ 'PAYINFO_PAYSON' | translate }} www.payson.se

{{ 'PAYINFO_PAYPAL' | translate }} www.paypal.com

{{ 'CUSTOMER_CONDITIONS' | translate }}

{{ 'SUPPLIED_BY_TICKVILLE' | translate }} {{ 'PAYINFO_2' | translate }} {{ 'CUSTOMER_CONDITIONS' | translate }}

{{ 'I_ACCEPT' | translate }} {{ 'CUSTOMER_CONDITIONS' | translate }}

{{ 'BOOKING_TERMS' | translate }}

{{ 'SUPPLIED_BY_TICKVILLE' | translate }}
{{ 'BOOKINFO' | translate }} {{ 'CUSTOMER_CONDITIONS' | translate }}.

{{ reservation.errorMsg }}
{{ 'CANCEL_BOOKING' | translate }}
{{ 'CONFIRM_PAY' | translate }}
{{ 'CONFIRM_BOOKING' | translate }}
Popup-fönster är blockerade, eller så gick någonting snett.
Försök igen

Reservation pågår

Reservationen slutförs i ett annat fönster.

Öppna fönstret igen

{{ 'THANKS_BOOKING' | translate }}

{{ 'BOOKING_NR' | translate }}:

{{ reservation.bookingNr }}

{{ 'SENT_TICKET_TO_MAIL' | translate }}:

{{ reservation.email }}

{{ 'HOTMAIL_ISSUE' | translate }}

{{ 'SUPPORT' | translate }}

{{ 'TICKET_HELP' | translate }} tickville.com/faq

{{ alert.title }}

{{ alert.lead }}

{{ alert.text }}

×